Missioon

Risti Põhikooli missiooniks on lisaks kvaliteetse põhihariduse andmisele luua õpilasele võimalused kujuneda isiksuseks, kes:
 
   a) on adekvaatse (tasakaalustatud) mina- ja maailmapildiga;
   b) omab vajalikke oskusi ja teadmisi ühiskonnas toimetulekuks;
   c) on tervislike eluviisidega;
   d) on haritud ning kodukohta, kultuuri ja loodust väärtustav;
   e) motiveeritud ennast arendama/täiendama.
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent