Hoolekogu

Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad: 

 
Triin Jaanisk  lastevanemate esindaja (hoolekogu esimees)   triin.jaanisk@gmail.com
Kati Suur  lastevanemate esindaja   suurkati@hot.ee 
Kail Visla  õppenõukogu esindaja   vislakail@gmail.com 
Guido Ulejev  kooli toetavate ettevõtete esindaja   gulejev@gmail.com
Alvar Saarniit õppenõukogu esindaja  
alvar.saarniit@gmail.com
Andre Oja lastevanemate esindaja  
    andredja@hot.ee 
Karin Leht
  lastevanemate esindaja
  karinleht@gmail.com
Heli Randes kooli pidaja esindaja   heli.randes@laanenigula.ee


 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent