Koolitöötajad

Tiina Puusalu
Direktor
 
Anne Heimann
Klassiõpetaja; ajalooõpetaja; eesti keele õpetaja
 
Anu Heinorg
Vene keele õpetaja
 
Merlin Teltvei
Pikapäevakasvataja
 
Veikko Hallik
Tööõpetuse õpetaja
 
Avika Maisalu
Klassiõpetaja; inglise keele õpetaja, matemaatikaõpetaja; loodusõpetuse õpetaja
 
Ivi Küla
Muusikaõpetaja
 
Marina Laurits
Eesti keele õpetaja; 7. ja 8. klassi juhataja
 
Denis Naumov
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 
Pille Pirk
Käsitöö, kunstiõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja; 9. klassi juhataja
 
Kail Visla
Huvijuht, loodusõpetuse õpetaja, 4.-5. klassi juhataja
 
Urve Aasmaa
Loodusainete õpetaja
 
Kevin Kusmann
Koristaja
 
Meelis Looveer
Ettevõtlusõpetuse õpetaja
 
Terje Remma, HEV-koordinaator
Matemaatikaõpetaja
 
Alvar Saarniit
Füüsika; loodusõpetus 7. klass, arvutiõpetus, loovtööd
 
Aneli Schofield
Inglise keele õpetaja, arvutiõpetaja; 6. klassi juhataja
 
Ene Küünarpuu
Klassiõpetaja; loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja
 
Riina Gilden
Rahvatants
 
Maarja Jõevee
Kehalise kasvatuse õpetaja
 
Evely Alteberg
Koristaja
 
Elle Seil
Majahoidja
 
Elle Tarendi
Kokk
 
Õie Peetris
Spordihoone administraator
 
Urve Eesmaa
Abikokk
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent