Lõpueksamid

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse,               saksa või vene keeles võõrkeelena (nii kirjalik kui ka suuline osa) – 13. juuni 2019. a;
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent