TERVISENÕUKOGU

Risti Põhikooli tervisenõukogu
 
Nimi Amet
Lisanna Lipu  huvijuht; direktsiooni esindaja;
Ivi Küla  muusikaõpetuse õpetaja; ametiühingu usaldusisik
Pille Pirk  käsitöö ja kodunduse õpetaja; Inimeseõpetuse õpetaja; lapsevanem
Liivi Kleberg    koolikokk
Tiina Puusalu  direktor
Tuuli Roosi   tantsuõpetaja

 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent