Koolitöötajad

Kaidi Uueda
direktori kt
 
Siret Kesküla
õppealajuhataja
 
Pirja Laanemets
huvijuht
 
Anne Heimann
algõpetus, ajalugu, eesti keel
 
Terje Remma
matemaatika, õpiabiõpetaja
 
Veikko Hallik
töö- ja tehnoloogiaõpetus
 
Avika Maisalu
algõpetus, inglise keel, matemaatika, kehaline kasvatus
 
Ivi Küla
muusikaõpetus
 
Marina Laurits
eesti keel, 7.-8. klassi juhataja
 
Urve Aasmaa
loodusained, ettevõtlus, 9. klassi juhataja
 
Pille Pirk
käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, inimeseõpetus, 6. klassi juhataja
 
Ragne Kalmet
füüsika, loodusõpetus
 
Aneli Schofield
inglise keel, arvutiõpetus, 4. klassi juhataja
 
Ene Küünarpuu
algõpetus; loodusõpetus, inimeseõpetus
 
Denis Naumov
ajalugu, ühiskonnaõpetus
 
Enn Kerge
kehaline kasvatus
 
Lisanna Lipu
hispaania keel
 
Anu Heinorg
vene keel
 
Tuuli Roosi
tantsuõpetus
 
Lea Truusalu
pikapäevaõpetaja
 
Liivi Kleberg
kokk
 
Liudmyla Bondarenko
abikokk
 
Kevin Kusmann
koristaja
 
Külli Rauam
juhiabi
 
Õie Peetris, kontakt: 56622742
spordihoone administraator
 
Avaleht Meie kool
Koolipere
Dokumendid
Õppetöö
Koolielu
Lapsevanemale
Teated Ruumide rent